Saskaņā ar spēkā esošām likumdošanas prasībām pirmās palīdzības nodarbību organizēšanā jāņem vērā vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības - MK noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas pasākumu ierobežošanai”...